ГАР БӨМБӨГ 2019

2019.10.26

144 дүгээр цэцэрлэгийн нэрэмжит бүлгүүдийн эцэг эхийн дунд зохион байгуулсан "ГАР БӨМБӨГ 2019" тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа. Нийт оролцсон эцэг эхчүүд та бүхэндээ талархал илэрхийлье

1 байр- П.Сарангэрэл багштай Ахлах "А" бүлэг

2 байр - П.Уранчимэг багштай Ахлах "В" бүлэг

3 байр - Б.Алтан-Аргамж багштай Бага "В" бүлэг амжилт гарган оролцлоо