ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН 2019

Дэлхийн багш нарын 25, Монголын багш нарын 53 дах өдрийг тохиолдуулан багш, ажилчдын сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх, сэтгэхүйн өвөрмөц онцлогийг илтгэх төдийгүй хэлц үгийн үүдэл, гол санааг тайлбарлах зохион бичих сонирхлыг дэмжих зорилготой 
Эрдэм ном дээд баян
Үр хүүхэд дунд баян
Эд хөрөнгө адаг баян сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан манай байгууллагын багш ажилчид амжилттай оролцож дараах нэр бүхий ажилчид амжилт үзүүллээ. 
1-р байр - Ахлах "В" бүлгийн багш П.Уранчимэг
2-р байр- Ахлах "Б" бүлгийн багш М.Мандуул
2-р байр- Нярав Ш.Долгор
3-р байр- Дунд Б бүлгийн багш Б.Батцэцэг
3-р байр - Биеийн тамирын багш Н.Батмөнх
3-р байр - Тогооч Б.Алтанцэцэг